Murray Flynn Maguire Solicitors

Our Legal Services

Sprzedaż oraz kupno wszystkich typów nieruchomości.Read More
Windykacja należności, prowadzenie obrony w odniesieniu do roszczenia ubezpieczeniowego, spory handlowe oraz sprawy o zniesławienie Read More
Tworzenie spółek, łaczenie i przejęcia przedsiębiorstw, umowy spółek, umowy akcjonarne, umowy dystrybucyjne.Read More
Sprzedaż oraz kupno wszystkich typów nieruchomości Read More

Odszkodowania powypadkowe

John Flynn jest wspólnikiem kancelarii prawnej zarządzającym wydziałem prawa procesowego. John ma ponad 30 lat doświadczenia w prowadzeniu spraw sądowych. Prowadzimy postępowania sądowe w sądzie każdej instancji.

W sprawach o odszkodowanie przed wszczęciem postępowania sądowego przeprowadza się postępowanie przed urzędem Injuries Board. Kancelaria Murray Flynn Maguire skutecznie pomogła i nadal pomaga rzeszy zadowolonych klientów przebrnąć przez procedurę przed Injuries Board. Tego typu procedura w związku z dochodzeniem odszkodowań istnieje tylko w Irlandii.

Spora liczba Firm Prawniczych z Wielkiej Brytanii zaufała doświadczeniu naszej Kancelarii, dochodząc roszczeń przed InjuriesBoard.ie.

Murray Flynn Maguire jest członkiem APIL oraz PEOPIL.

Back to Top


Prawo handlowe:

• Fuzje i przejęcia
• Kupno aktywów i udziałów
• Umowy handlowe
• Restrukturyzacja firmy
• Kapitał prywatny i kapitał udziałowy
• Spółki handlowe
• Tworzenie spółek oraz usługi dotyczące obowiązków narzucanych na nich przez prawo Irlandzkie
• Spółki joint venture
• Franchising
• Umowy o prowadzenie oddziału i umowy o dystrybucję
• Prawo kosumentów
• Własność intelektualna
• Informatyka
• Prawo dotyczące konkurencji
• Kontrola fuzji
• Przepisy handlowe
• Przepisy dotyczące przedsiębiorstw. Przepisy dotyczące korporacji.
• Pożyczki dla firm. Bankowość korporacyjna
• Upadłość

Back to Top


Nieruchomości

Sprzedaż oraz kupno wszystkich typów nieruchomości.

Back to Top

Spadki i darowizny

Oferujemy pełny zakres usług z zakresu prawa spadkowego oraz darowizn, w tym sporządzanie testamentów, zarządzanie majątkiem po śmierci, przygotowanie pełnomocnictwa, oraz ustalanie spraw związanych ze sprawowaniem kurateli. Prowadzimy procesy sądowe w kwestiach dotyczących udowodnienia prawdziwości testamentu, nadmiernego wpływu oraz zakwestionowania warunków testamentu przez małżonków czy dzieci.

Back to Top