Murray Flynn Maguire Solicitors

Our Team

John Flynn

Právnik / Spoluvlastník kancelárie

John je spoluvlastník spoločnosti a právnikom sa stal v roku 1984 po absolvovaní štúdií na Blackrock College a University College Dublin. John má dlhoročné skúsenosti so súdnymi spormi na úrovniach krajských a vyšších súdov v oblasti vymáhania odškodnenia za osobné újmy (pracovné úrazy, dopravné nehody, nehody na verejných priestranstvách a podobne). Johnove skúsenosti zahŕňajú zastupovanie fyzických osôb, zastupovanie poisťovacích spoločností, zastupovaním príslušníkov Írskej polície, ale aj spoluprácu s právnickými kanceláriami v UK. John napísal niekoľko odborných článkov pre PIAB a má tiež rozsiahle skúsenosti a vynikajúce výsledky pri odškodňovaní za újmy pri katastrofických nehodách.

Frank Murray

Právnik / Spoluvlastník kancelárie

Frank sa stal právnikom v roku 1983 a je spolumajiteľom právnickej kancelárie. Špecializuje sa na vlastnícke a pozemkové právo, ďalej na právo nehnuteľností (zahŕňajúc obytné budovy, obchodné priestory ako aj investičné budovy), ale aj komerčné právo a obchodné právo (súdne spory aj mimosúdne spory) a v neposlednom rade sa venuje prípadom znevažovania a nactiutŕhania.

Sighle Duffy

Právnička

Sighle sa stala právničkou v roku 1994 a v našej firme pracuje od roku 1997. Špecializuje sa na rodinné právo a má veľa skúseností aj v oblasti pracovného práva, licenčného práva, v oblasti nákupu/predaja nehnuteľností, ale aj súdne uznania poslednej vole.

Eimear Gray

Solicitor

Eimear was admitted to the Roll of Solicitors in Ireland in 2010. Since qualifying, she has specialised in personal injury law. Eimear has considerable experience in acting for both Plaintiff and Defendant clients. Eimear has also been admitted to the Roll of Solicitors in England and worked for one of the leading Plaintiff personal injury firms in the UK where she dealt with many high value cases. She also worked for a Legal 500 Defendant firm in the UK and worked In-House for a leading insurance company. Since joining Murray Flynn Maguire, Eimear solely works on behalf of Plaintiffs in respect of employer’s liability, public liability and road traffic accidents where she works alongside John Flynn, Partner.

Rastislav Blazek

Legal Executive / Mediátor

Rastislav je kvalifikovaný Mediátor a Legal Executive a je tiež zakladateľom Centra právnej pomoci pri Slovenskom centre - Írsko. Má skúsenosti v oblasti pracovného práva a uplatňovania si nárokov na odškodnenia po úrazoch, dopravných nehodách, úrazoch na verejných priestranstvách a podobne. V roku 2008 začal spolupracovať s našou firmou ako konzultant a zamestnancom našej kancelárie je od roku 2010.

Monika Baranowska

Legal Executive. Interpreter and Translator

Monika completed a 5 year degree programme and received a Masters in Law Degree (LLM) in 2005 specialising in international law. Since then she has worked in a number of legal and paralegal roles in Poland (Solicitor`s Office, County Council), USA (General Consulate) and Ireland (Solicitors Offices). Monika specialises in Personal Injury litigation. She is a qualified Translator and Interpreter and has a considerable experience in legal and medical translation and interpreting for polish nationals.  Monika also graduated from  Dublin City University with Masters Degree (MSc).

Margaret McLoughlin

Vedúca kancelárie

Margaret pracuje v našej kancelárii viac ako 20 rokov. Väčšinou pracuje s prípadmi odškodnenia za osobné újmy, ale má tiež skúsenosti v oblasti predaja a nákupu nehnuteľností. Margaret zodpovedá za riadny chod našej kancelárie na Fairview Strand, Dublin 3.

Maria Cullen

Legal Executive

Maria v minulosti pracovala pre Gerard Maguire & Co a zamestnankyňou našej kancelárie sa stala v roku 2004, kedy došlo k zlúčeniu týchto kancelárií. Maria pracuje v našej kancelárii na Fairview Strand a venuje sa prípadom kúpy a predaja bytových jednotiek vrátane hypotekárnych úverov a zmlúv.

Keely O'Toole

Legal Executive

Keely v minulosti pracovala pre Gerard Maguire & Co a zamestnankyňou našej kancelárie sa stala v roku 2004, kedy došlo k zlúčeniu týchto kancelárií. Keely pracuje v našej kancelárii na Fairview Strand, kde rieši prípady odškodnenia za osobné újmy (t.j..pracovné úrazy, dopravné nehody a úrazy na verejných priestranstvách).

Jennifer Buckley

Legal Executive

Jennifer pracuje v našej kancelárii ako Legal Executive od roku 1993. Špecializuje sa na prípady vymáhania pohľadávok, ale aj na zastupovanie bánk (veriteľov) v súdnych sporoch o nedoplatkami na hypotekárnych úveroch.