Murray Flynn Maguire Solicitors

Naše právne služby

Náš team skúsených odborníkov poskytuje všetkým našim klientom právne služby v nasledovných oblastiach:-

All types-Motor, work-related and Negligence Claims (In contentious business, a solicitor may not calculate fee or other charges as a percentage of any award or settlement). Read More
We offer the services of experienced and dedicated staff specializing in this area Read More
Company Formations, Business Acquisitions, Shareholder and Partnership Agreements, Distribution Agreements.Read More
All types Residential Homes, Apartments, Commercial and Investments.Read More
Assistance in the making of Wills, Advising Executors, Grants of Probate and Administration of Estates. Read More

Osobné újmy

Jedná sa o právne služby súvisiace s odškodnením za pracovný úraz, dopravnú nehodu, nehodu na verejnom priestranstve a podobne. Oddelenie zaoberajúce sa týmito prípadmi riadi John Flynn, ktorý má v tejto oblasti viac ako 30-ročné skúsenosti na všetkych úrovniach súdov v celej Írskej republike. Od založenia inštitúcie PIAB (nezávislý štátny organ posudzujúci nároky na odškodnenie) naša spoločnosť zastupovala množstvo klientov uplatňujúcich si svoje nároky.

Slovensky hovoriaci klienti, môžu využiť možnosť komunikácie v ich rodnom jazyku po celú dobu trvania ich prípadu a rovnako vieme zabezpečiť pre našich klientov tlmočnícke služby v prápade lekárskych vyšetrení, alebo inšpekcií miesta nehody.


Komerčné právo

Fúzie a skupovanie
• Nákup aktív a podielov v spoločnostiach
• Komerčné dohody, zmluvy a ujednania
• Reštrukturalizácia spoločností a skupovanie akcií/podieľov vlastnej spoločnosti
• Združenia
• Založenie spoločnosti a súvisiacej agendy
• Akcionárske dohody
• Franchising
• Spotrebiteľské právo
• Duševné vlastníctvo
• Verejné obstarávania
• Regulácia obchodných aktivít
• Spoločné riadenie firiem a uplatňovanie interných pravidiel
• Komerčné pôžičky
• Insolventnosť

Back to Top


Právo nehnuteľností

Vzťahuje sa na všetky druhy nehnuteľností, ako bytové jednotky, komerčné nehnuteľnosti ako aj nehnuteľnosti investičného charakteru.


Vypracovanie poslednej vole /Súdny výkon Závetu

Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú prípravu písomnej poslednej vole, správu pozostalostí, riešenie prípadov spornej poslednej vole (napadnutie pravosti poslednej vole) a iné.

Back to Top