Murray Flynn Maguire Solicitors

Vyssi sud v Dubline uznal poskodenemu Slavomirovi Spesovi kompenzaciu v celkovej vyske viac ako €150.000

Ešte raz gratulujeme Slavo

prawnik, wypadek, kancelaria prawna irlandia, prawnik dublin

Súd priznal nášmu klientovi €153.000,- za zranenie chrbata

Slavomír Špes v Wincanton Ireland Ltd.

 

 

Slavomír prišiel do Írska v roku 2005 a začal pracovať ako skladový robotník vo veľkosklade. Tvrdo pracoval pre svojho zamestnavateľa takmer 8 rokov, keď si v októbri 2012 zranil chrbát počas nakladania tovaru v priestoroch veľkoskladu. 

Toto zranenie si vyžiadalo jeho dlhodobú pracovnú neschopnosť a preto sa v decembri 2013 obrátil na našu právnickú kanceláriu so žiadosťou o radu.   Tím našich skúsených odborníkov sa venoval prípadu až do termínu pojednávania na dublinskom Vyššom Súde, ktoré sa začalo dňa 26.januára 2016.   

Počas pojednávania Slavomír tvrdil, že k zraneniu došlo kvôli nedbalosti na strane jeho zamestnávateľa a celý spor sa zameral na skutočnosť, že aj napriek tomu, že Slavomírovi bol poskytnuté nejaké školenie v oblasti manipulácie s bremenami, napriek tomu nikdy nedostal žiadne školenie ani usmernenie v tom, ako sa správne otáčať/rotovať pri manipulácii s tažkými bremenami.  Naviac, klient tvrdil, že stanovený limit nakladania 1200 položiek bol neopodstatnene vysoký., To vyústilo do zvýšeného stresu na pracovisku a tlaku na zamestnancov, čo následne zvýšilo riziko vzniku úrazu. Ďalším aspektom tohoto prípadu bolo pochybenie zamestnávateľa pri zabezpečovaní rotácie zamestnancov medzi dvíhaním tažších bremien a ľahších bremien. Slavomír uviedol súdu, že kombinácia všetkých týchto faktorov viedla k takému opotrebeniu jeho chrbta, ktoré vyústilo to akútnej bolesti a pracovnej neschopnosti.   

Sudca Barr povedal, že uznáva, že navrhovateľ utrpel újmu následkom kombinácie viacerých faktorov ako nezabezpečenie adekvátneho školenia zamestnancov, zadávanie neprimerane vysokých pracovných cieľov, pričom to nabádalo k porušovaniu predpísaných bezpečných postupov manipulácie s bremenami za účelom splnenia predpísanej normy, čo zvýšilo pravdepodobnosť vzniku úrazu tak ako bol opísaný.  

Súd sa oboznámil aj so záznamami o školeniach, ktoré vyhodnotil za nedostatočné “niečo skôr ako zaškrkávanie políčok než niečo so skutočnou podstatou”.   Súd uznal odporcov zodpovedných za preukázanú nedbalosť a neposkytnutie náležitých školení a priznal Slavomírovi odškodné €70.000,-  za bolestné, plus čiastku €33.150,- za ušlú mzdu od úrazu až do termínu pojednávania a tiež ďalších €50.000,- za budúcu ušlú mzdu, čo je kompenzácia za spôsobenú újmu v celkovej sume €153.150,-  Súd tiež uznal klientovi nárok na náhradu súdnych trov konania.

 

Murray Flynn Maguire solicitors

12-16 Fairview Strand

Dublin 3

Republic of Ireland

Tel.: 01-8363551

Mobil: 0872827179